Skip to main content
Adem is leven

Adem is leven

De focus van je aandacht op je adem richten, helpt je om uit je hoofd terug in je lichaam te komen, in het hier en nu. Wanneer je hoofd vol gedachten en gepieker zit, is de eenvoudigste oplossing je aandacht op je adem te richten. Adem is de poort naar je lichaam en naar aanwezigheid in het hier en nu. Het is iets wat altijd doorgaat en waar je lichaam niet zonder kan. Het is een belangrijke focus voor je aandacht, omdat het je een doorgaande beweging in je lichaam laat ervaren, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Adem is een heel gevoelige maatstaf voor hoe het met je is. Als je boos, gespannen of bang bent, adem je hoog, je adem stokt. Als je schrikt, beneemt iets je de adem etc. Adem reageert onmiddellijk op spanning. Je adem blokkeert ook makkelijk als je lichaam verkrampt is. Hoe dieper je in- en uitademt, hoe meer ontspanning er mogelijk is en hoe dieper je kunt rusten in je lichaam. En omgekeerd: hoe meer je je lichaam ontspant, hoe dieper je adem kan zakken.

Lagere ademhaling brengt rust en balans tussen lichaam, gevoel en gedachten.
Waarom is het belangrijk je buikademhaling te oefenen? De buikademhaling is een kwalitatief effectievere manier van ademhalen. Je maakt maximaal gebruik van je longcapaciteit en dus komt er ook een maximale hoeveelheid zuurstof in je lichaam die je cellen voeden en herstellen. Dat ervaar je door een gevoel van rust en kalmte en een ontspanning in het lichaam. De keerzijde is dat als je gaat forceren, je het tegenovergestelde bereikt: alleen maar meer spanning en mogelijk ook het oordeel ‘dat je het niet goed doet’. Daarom begint het ermee dat je waarneemt waar je nu ademhaalt, en dat je de adem van daaruit rustig laat zakken naar de buik. Het werkt ook twee kanten op: Als je een tijd ontspannen zit (bijvoorbeeld in zitmeditatie) zakt je adem ook vanzelf als je spanning loslaat en je adem niet forceert. In de slaap ademt ieder mens diep tot in de buikholte.