Skip to main content

Coachtrajecten voor professionals in zorg en overheid

Als je als medewerker vanuit jouw eigen bezieling, jouw talenten en kwaliteiten en binnen jouw eigen maat kunt werken dan komt dat zowel jouw geluk en welzijn ten goede als dat van de organisatie. 

De kracht van een organisatie wordt gevormd door medewerkers die allereerst als mens vanuit hun eigen potentieel ontspannen en in balans  kunnen werken.

Ik houd ervan om ruimte te maken voor dat wat in de authentieke mens al aanwezig is. Om de unieke (kern)kwaliteiten en talenten die van nature al in de mens besloten liggen te helpen ontdekken en ontplooien.

Werkwijze:

In mijn werk ben ik allereerst zelf het instrument. Door scherp waar te nemen wat er bij de coachee gebeurt en wat er bij mij gebeurt en dit in te brengen of te bevragen. Ik kan goed de vinger op de zere plek leggen en tegelijk een veilige en betrokken leeromgeving scheppen. 

 

Ik werk vooral ervaringsgericht en maak daarbij gebruik van: 

 • positieve psychologie;
 • het lichaam, de adem en beweging;
 • systemisch werken;
 • mindfulness;
 • diverse coachmodellen en gesprekstechnieken;
 • waardengericht werken. 

 

Vraagstukken waar medewerkers mee komen:

 • work – life balans verbeteren;
 • versterken persoonlijk leiderschap;
 • effectiever communiceren;
 • samenwerking verbeteren;
 • acceptatie en mildheid vergroten jegens persoonlijke of werkvraagstukken;
 • eigen talenten en kwaliteiten herkennen en versterken;
 • meer zingeving, werken vanuit eigen waarden. 

Volop vitaal en veerkrachtig werken vanuit je eigen waarden en talenten

Meer weten of kennismaken?

Bel me op 06 518 068 83 of stuur een bericht
naar info@marijkewillems.nl
Lichter Lesgeven

Coach 3-luik

6 weken traject 
3 gesprekken van 1 uur

Je wil in korte tijd een helder en beknopt leerdoel bereiken. Zoals bijvoorbeeld:
werken vanuit meer ontspanning, je wil in een specifieke situatie beter communiceren, je wil meer balans creëren. Of je je hebt behoefte aan een frisse blik van iemand die met je meedenkt en je helpt bij het stellen van doelen, de aanpak van een project, het helder krijgen van een vraagstuk, etc.

Zakelijk tarief € 275,- excl. btw

In je Sas voor de Klas

Door ontwikkeltraject

3 maanden traject
6 gesprekken van 5 kwartier 

Je bent een competente professional en je hebt inmiddels aardig inzicht in je talenten en ook je valkuilen. Je loopt echter tegen belemmeringen in jezelf aan of je wil gewoon graag volgende stappen in je ontwikkeling zetten. Of je wil  een betere balans vinden tussen werk en privé. Dan is het tijd voor doorontwikkeling! In een traject van 3 maanden ga je werken aan het doorontwikkelen van je kwaliteiten, competenties, talenten, aan je veerkracht en balans en deze bestendigen voor de komende jaren. 

Werkwijze:
Tussen de sessies door ben ik bereikbaar voor vragen
Je krijgt opdrachten voor op het werk en thuis mee
Je ontvangt bijpassende readermaterialen, werkbladen, content op maat


Zakelijk tarief: € 750,- excl btw

Vitaal Veerkrachtig en Verbonden

Duurzame verdieping traject

6 maandenprogramma
10 gesprekken van 1,5 uur

Je vraagt je sinds een poosje af hoe lang je je werk op deze manier nog volhoudt. Of je gaat (tijdelijk) naar een andere functie en je weet niet zeker of jij dat echt wil of dat je ervoor geschikt bent. Privé heb je een zware periode (achter de rug) en je zoekt hierbij hulp om de dingen een plek te geven en 

Allemaal vraagstukken die in dit intensieve traject aan de orde kunnen komen. 

Werkwijze:
Tussen de sessies door ben ik bereikbaar voor vragen
Je krijgt opdrachten voor op het werk en thuis mee Je ontvangt ijpassende readermaterialen, werkbladen, content op maat

Zakelijk: € 1250,- 

Systemisch coachen

Systemisch Coachen

Merk je dat je vaker tegen hetzelfde patroon aanloopt? Zoals: waar je ook werkt je staat altijd buiten je team, je komt altijd weer in de problemen met je leidinggevende, je bent vaak aan het bemiddelen terwijl je dat niet wil, je wil graag stappen zetten maar het lijkt alsof iets je telkens tegenhoudt.
Of je wil gewoon eens graag naar de invloed van je gezin van herkomst of je verdere familiesysteem kijken. 
Dan is systemisch coachen bij uitstek een manier om hier licht op te werpen. 

Aantal sessies zijn afhankelijk van je vraag. Dit kan variëren van 1 tot 10 of meer. 

Dit zeggen anderen…

Mijn leerdoelen waren met name betere balans krijgen in werk/privé en daarin ontdekken wat patronen zijn en valkuilen. En ook meer inzicht in eigen denkpatronen en gedragspatronen. Ik heb geleerd dat ik soms teveel vastzit in het hoofd; neig naar perfectie (moeten) en moeite heb regie uit handen te geven. De oefeningen hebben mij geholpen om me uit mijn hoofd te halen. En ik heb geleerd om zachter te kunnen en durven zijn naar mezelf.

De gesprekken passen bij mij: ik voel me begrepen en Marijke analyseert scherp en komt vaak met nieuwe inzichten. 
Zij is een intelligente gesprekspartner die door haar rustige en doordachte manier van optreden de gecoachte persoon zelf laat nadenken over een leerdoel. Zij geeft zelf geen antwoord, zij genereert een antwoord.

PATRICIA VERMATEN
Juriste

Mijn leerdoelen waren het versterken van mijn zelfvertrouwen, verbeteren van mijn presentatievaardigheden, inzicht in eigen handelen en het ontwikkelen van leiderschap, het motiveren en ‘sturen’ van collega’s. Tijdens de 10 coachgesprekken heb ik geleerd om me veel meer te focussen op de huidige werkzaamheden (en dus niet bezig zijn met allerlei mogelijke problemen in de toekomst). Daardoor heb ik veel meer rust in mijn dagelijkse werkzaamheden gekregen. Ook heb ik meer inzicht in hoe ik overkom op anderen (ik was hier veel te veel mee bezig). Nu ben ik hier veel minder mee bezig, zodat je meer ruimte/vrijheid hebt om ‘anders’ te handelen.

Wat me het meeste heeft geholpen waren alle oefeningen en de volgorde waarin ik ze heb gedaan. En de sessies waarin we stap voor stap in een goed tempo mijn “probleem” hebben aangepakt.
Ik ben zeer tevreden. Ik heb eindelijk de rust en het zelfvertrouwen gevonden om ‘lastige’ klussen op te pakken.

STEFAN BRODE 
Beleidsadviseur

Meer weten of kennismaken?

Bel me op 06 518 068 83 of stuur een bericht
naar info@marijkewillems.nl