Skip to main content
Dagelijkse routinehandelingen met aandacht doen

Dagelijkse routinehandelingen met aandacht doen

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van dagelijks terugkerende routinehandelingen
waarbij je eenvoudig mindfulness kunt toepassen.

Opstaan

Rustig opstaan en niet haasten helpt om de stresshormonen niet al in de ochtend te activeren. Neem je daarom voor om bewust op te staan.Sta eens stil bij de beweging van je adem zodra je wakker wordt. Is het een inademing of een uitademing die het eerst opvalt? Adem dan eens drie keer diep in en uit.

Stap je bed uit, rek je uit en gaap. Je kunt je gezicht stevig wakker wrijven en aanje oren trekken. Dat maakt je wakker. Zeg tegen jezelf iets in de zin van: ‘de dag is nu begonnen’ en merk op hoe het nu met je is.

Bewust onderweg met de fiets

Neem de eerste vijf minuten van je reis om er met je volle aandacht bij te zijn.Pak je fietssleutel en steek hem met aandacht in je slot. Stap vervolgens heel bewust op. Waar zet je je handen, met welke voet stap je eerst op? Als je gaat zitten, hoe voelen je billen op het zadel, hoe voelt je rug? Recht, gebogen, gespannen, ontspannen? Hoe start je op: rustig of hard? Voel je benen en je voeten die zorgen dat je vooruitgaat. Merk de beweging van de trappers en de wielen op.

Kijk dan eens om je heen, wat zie je, wat neem je waar, wat hoor je, wat voel je, wat ruik je? Kun je de wind voelen op je huid, de warmte van de zon, de regendruppels?

Ben dan even helemaal bij het hier en nu van het onderweg zijn, in hoeverre ben je hier? Of ben je in gedachten al op je werk, of nog thuis bij dat conflict met je huisgenoot?

Zonder oordeel, mild en met vriendelijke aandacht merk je je gedachten op.

Richt je aandacht dan weer op het fietsen, op je omgeving, op je lichaam, op je adem en vervolg je weg.