Skip to main content

Mindfulness bij jou op school

Incompany, in teamverband en individueel

Hoe werkt mindfulness bij kinderen?

Kinderen leren hun aandacht te richten op de adem, het lichaam en de zintuigen. Zo worden ze vertrouwd met hun eigen lichaam en gevoel en leren ze hiernaar te luisteren. Ook trainen zij hun aandachtspier zodat ze minder snel worden afgeleid door interne of externe prikkels. Hierdoor verbetert hun concentratie en ontstaat er meer rust in de klas.

 

Kinderen ontdekken dat zij met hun aandacht naar hun binnenwereld kunnen gaan. Dat daar een stille en vaak ook fijne plek is waar zij altijd naartoe kunnen gaan. Hier kunnen zij zichzelf weer opladen. Zij verbinden zich weer even helemaal met zichzelf. Hierdoor kunnen zij beter omgaan met lastige emoties zoals angst, verdriet, frustratie.

 

Als je dit vermogen als leerkracht zelf en ook met de klas hebt opgebouwd dan kun je tijdens een rumoerige les direct met een-minuut-aandacht-oefening de klas weer in de aandachtmodus brengen. Kinderen maken even contact met hun binnenwereld en staan daarna weer met meer focus en een opgefrist hoofd open voor de les.

Tenslotte is een belangrijk ingrediënt van de mindfulnessoefeningen mildheid, acceptatie en vriendelijkheid naar jezelf en naar anderen toe. Door dit voortdurend impliciet en expliciet te beoefenen met elkaar ontwikkelt een groep zich tot een fijne sociale groep.

 

De rol van de leerkracht

Leerkrachten worden regelmatig zelf meegesleept door wat er allemaal moet op een dag. Ze komen tijd te kort om alle leerlingen de aandacht te geven die zij volgens hen verdienen.  Hierdoor voelen zij zich vaak onder grote druk staan.

Vanuit deze (licht gestreste) houding een onrustige klas in balans krijgen en de aandacht van alle leerlingen aansturen is een energievretende klus.

Wanneer je als leerkracht zelf een ankerpunt van rust en vriendelijke aandacht kunt zijn, dan kun je je leerlingen met veel meer gemak hierin meenemen.

Het aanleren van een mindful of aandachtige en open houding is dan ook een belangrijk leerdoel tijdens de training.

 

Daarnaast verbetert de open communicatie en de relatie tussen de leerkracht en de leerlingen. Op een milde en vriendelijke manier kijk je met elkaar naar wat er gebeurt in jouzelf. Bijvoorbeeld dat het niet erg is om boos te zijn maar dat je dat niet afreageert op anderen. En dat de een de lat heel hoog legt en dat de ander net doet alsof hij geen hulp nodig heeft maar eigenlijk bang is dat hij het niet kan.

 

Doelen van de training zijn onder andere:

  • Mindful teaching: de leerkracht staat met een mindful houding in de klas.
  • Er is inzicht in wat mindfulness wel en niet is.
  • De leerkracht kan op momenten van onrust of onbalans direct eenvoudige oefeningen inzetten.
  • De leerkracht past mindfulness-oefeningen toe op vaste momenten op de dag, zoals die in het weekrooster zijn opgenomen.

 

De training

De training is samen met leerkrachten ontwikkeld. Deze bestaat uit vier teambijeenkomsten plus per teamlid individuele begeleiding bestaande uit observatie in de klas, reflectie en coaching. De training kan geheel op maat gemaakt worden, aansluitend op de behoeften en situatie van de school. Ook kan de training in een individueel traject voor een of twee leerkrachten worden aangeboden.

 

Ervaringsgericht

De training is ervaringsgericht opgebouwd. De leerkracht maakt zich de oefeningen eerst zelf eigen. Daarna wordt de stap gemaakt hoe deze oefeningen in de klas over te brengen. Elke bijeenkomst reflecteren we op je eigen mindful houding in de klas en hoe de oefeningen met de kinderen in de klas zijn gegaan.

Op deze manier is het geleerde gemakkelijk in te passen in de dagelijkse bezigheden in de klas. Op dag 1 na de eerste bijeenkomst kunnen leerkrachten direct aan de slag met de eerste mindfulnessoefeningen in de klas.

 

“Het was wel even wennen met elkaar maar uiteindelijk wel fijn om eerst zelf de mindfulnessoefeningen te ervaren met het team. Dan weet je ook hoe dat voor de kinderen is. En het helpt om je eigen rustpunt te vinden als je de oefeningen met de kinderen doet.”

ELLEN WIERSEMA 
Coördinator bovenbouw

“Marijke kwam mindfulness oefeningen voordoen in de klas en vervolgens maakte ik me die oefeningen eigen en integreerde ze in m’n dagelijks lesgeven. Daar hielp Marijke me één op één mee, dus buiten de lesuren. Het ging allemaal op een hele praktische manier en het kostte veel minder moeite dan ik had gedacht. De kinderen gaven keer op keer aan deze oefeningen erg fijn te vinden en ik zag dat ze de oefeningen ook zelf konden toepassen tijdens het werken.”

SHELLEY ENSINK 
Leerkracht middenbouw

Mindfulness bij jou op school

Mogelijkheden voor incompany-trajecten bij jou op school zijn:

  • Leertraject gedurende een schooljaar: 4 groepsbijeenkomsten met (een deel van) de teamleden en per teamlid tijd voor voordoen, observeren, reflecteren en coachen. 
  • Individueel leertraject: een traject met individuele sessies met instructie, demonstratie, reflectie en coaching.
  • Workshop voor het team met een observatie en nabespreking per leerkracht. 
  • Workshop voor het team.

Natuurlijk zijn diverse andere leertrajecten naar behoefte samen te stellen. 

Kennismaken

Wil je de werking en toepassing van mindfulness zelf ervaren?
Ik kom graag in je team of in de klas een kennismakingsles geven.

Bel me op 06 518 068 83 of stuur een bericht
naar info@marijkewillems.nl